Späť do obchodu

Registrácia

Podmienky ochrany osobných údajov

Ochrana osobných údajov

Ochrana osobných údajov našich zákazníkov je pre nás samozrejmosťou.

Vyhlásenie spoločnosti

Spoločnosť BP Holsters, s.r.o., prevádzkovateľ internetového obchodu bpholsters.com sa týmto zaväzujeme dodržiavať všetky pravidlá o ochrane osobných údajov. Sme registrovaní na Úrade pre ochranu osobných údajov. 

Vyhlasujeme, že všetky naše systémy sú chránené proti zneužitiu osobných údajov a všetky osobné údaje sú považované za prísne dôverné a zaobchádza sa s nimi vždy v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov, v znení neskorších predpisov.

Všetky osobné údaje sú starostlivo chránené a nie sú za žiadnych okolností poskytnuté tretej strane.

Aké osobné údaje od vás žiadame a zhromažďujeme?

Z dôvodu správneho vybavenia vašej objednávky a informovania o jej priebehu potrebujeme poznať meno objednávajúceho (prípadne meno firmy, IČO a kontaktnú osobu), adresu (fakturačnú a prípadne dodaciu), telefónny a e-mailový kontakt. Ďalej potom evidujeme všetky vaše objednávky, ktoré ste u nás realizovali.

Prečo tieto údaje potrebujeme?

Na vybavenie vašej objednávky potrebujeme vedieť, za akých podmienok a kam ste si tovar objednali.

 

Môžem tieto dáta zmeniť alebo odstrániť?

Súhlas je daný na dobu určitú po dobu 3 rokov, ktorý je možné kedykoľvek písomne odvolať do lehoty 30 dní. Po období 3 rokov budú údaje anonymizované a ďalej využívané výlučne pre štatistické účely. Upozorňujeme, že fakturačné údaje nemožno z účtovných dôvodov vymazať ani zmeniť.

 

 

 

 

Späť do obchodu